May 4th, 2020

Акти Митрополичого Ординаріяту: читаючи Шептицького

Док. № 17

Ч. 78

Чит. 11.ІХ.1941

Тризуб без хреста

Не знати з якої ініціативи і для якої причини укр[аїнські] патріоти носять часом малу відзнаку тризуба без хреста. Коли св. Володимир і по ньому усі укр[аїнські] князі уживали яко державного знамени тризуба з хрестом, треба признати, тризуб без хреста за символ повороту до поганства і за сумний признак переваги безбожницьких течій серед нашої нещасної суспільності.

Collapse )